Ondernemingsbeleid

Als samenwerkingsverband van coöperatieve wijnkelders stelt Plaimont de mens nu al dertig jaar centraal in het collectief.

Van oudsher wil Plaimont anticiperen op de ontwikkelingen die nodig zijn om het voortbestaan van dat collectief te waarborgen. Daarbij heeft het steeds gestreefd naar versterking van onze drie bloedgroepen, te weten organisaties, wijnbouwers en werknemers.

Onze waarden

GEZAMENLIJKHEID

Mannen en vrouwen werken samen aan een collectief project

SAMENWERKING

Maatschappelijk verantwoord en solidair

VOORBEELDFUNCTIE

Loyaliteit

LOKALE VERANKERING

Trouw aan streek en afkomst

ERFGOED

Traditie en moderniteit verbinden

WIJN

Passie, kwaliteit, authenticitei

VOLHARDENDHEID, BETROKKENHEID

Inspanningen lonen, doelgerichtheid, verantwoordelijkheid

 • Wij betrekken wijnbouwers en werknemers bij het bestuur van de onderneming, delen de gecreëerde waarde en geven mensen verantwoordelijkheid
 • Wij bevorderen gezamenlijke inspanningen van wijnboeren en werknemers: samen bouwen en samen verantwoordelijk zijn
 • Wij zorgen dat ieders werk zinvol is voor het collectief
 • Wij bevorderen lokale samenwerking
 • Wij ontwikkelen onze streek door zijn producten uit te dragen
 • Wij delen onze passie voor wijn met al onze medewerkers en klanten
 • Wij praten met overtuiging en trots over onze wijnen
 • Wij waken permanent over de tevredenheid van onze klanten: kwaliteit, reactiviteit, antwoorden op vragen, oog voor detail
 • Wij zorgen dat onze medewerkers zich thuis voelen en verder kunnen ontwikkelen en stimuleren daartoe de uitwisseling van kennis en ervaring
 • Wij delen ons ondernemingsproject, werken aan uitvoering ervan en benutten ieders bijdrage door te sturen op feiten (indicatoren, dashboards)
 • Wij dragen bij aan ontwikkeling van ons ondernemingsproject
 • Wij bevorderen nieuwsgierigheid, openheid, innovatie en creativiteit

Open sollicitatie