VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Op de site www.plaimont.com worden twee soorten persoonsgegevens verzameld.

 • Door de gebruiker ingevoerde gegevens, verzonden via de contactformulieren of bij bevestiging van een aankoop (naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, vennootschap in voorkomend geval, en in geval van aankoop de bankgegevens voor identificatie van het betaalmiddel via een beveiligd systeem). Bepaalde gegevens zijn verplicht, ze worden aangegeven door een sterretje, andere gegevens worden vrijwillig doorgegeven door de klant.
  • Gegevens verzameld door Google Analytics, een tool voor de analyse van het websitebezoek, aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies, dit zijn tekstbestanden die in uw computer worden geplaatst, waarmee de website het gebruik van de site door de gebruikers kan analyseren. De door de cookies gegenereerde gegevens m.b.t. uw gebruik van de site (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de site te meten, rapporten te compileren over de activiteit op de site t.b.v. de website-uitgever en andere diensten te verstrekken betreffende de activiteit op de site en het gebruik van internet. Google kan deze gegevens doorgeven aan derden indien dit wettelijk verplicht is of wanneer deze derden de gegevens verwerken voor rekening van Google, inclusief de uitgever van de site. Google vergelijkt uw IP-adres niet met andere gegevens die in bezit zijn van Google. U kunt het gebruik van cookies deactiveren door de instellingen hiervoor in uw browser te selecteren. Dit kan echter wel tot gevolg hebben dat bepaalde functionaliteiten van de site niet gebruikt kunnen worden.
  Door deze website te gebruiken stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw persoonsgegevens door Google onder de voorwaarden en voor de doeleinden als hierboven beschreven.

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden verzameld op de site door vennootschap PLAIMONT PRODUCTEURS – 199 Route de Corneillan – 32400 SAINT-MONT, U.S.C.A. met veranderlijk kapitaal, goedkeuring 2021, Handelsregister van Auch: 80 D 7 317 685 238.

 

DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Het verzamelen van persoonsgegevens via de verschillende formulieren op de site heeft tot doel:

 • Contact op te nemen met personen die informatie hebben gevraagd of een product hebben besteld via de site
  • De geplaatste bestelling te beheren (betaling, levering van het pakket, klachten- en geschillenbeheer, terugroepprocedures, problemen in verband met de bestelling);
  • De verzending van newsletters door onze diensten mogelijk te maken;
  • Een online-account aan te maken, eveneens geldig in de gelieerde verkooppunten;
  • Verzending per e-mail van promotieaanbiedingen en uitnodigingen voor evenementen.

Door het formulier in te zenden en door de juiste vakjes voor toestemming op het formulier aan te kruisen, geeft de internetgebruiker uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de handelsrelatie.

Het verzamelen van de persoonsgegevens via Google Analytics, de tool voor de analyse van websitebezoek die gebruikt wordt op de site, heeft als doel:

 • Het gedrag van de internetgebruikers op de site te analyseren, het bezoek aan de site te meten en de prestaties te verbeteren.

Google Analytics gebruikt derde cookies om de gebruikers te onderscheiden. Cookies zijn tekstbestanden die geïnstalleerd worden op de terminal van de internetgebruikers. Ze bevatten geen enkele nominatieve informatie, maar alleen willekeurig aangemaakte gebruikers-ID’s.

Door de site te bezoeken geeft de internetgebruiker uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking door Google Analytics van de verzamelde persoonsgegevens teneinde het gedrag van de internetgebruikers te analyseren om de prestaties van de site te verbeteren.

 

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De via de formulieren verzamelde gegevens worden gedurende vier jaar bewaard te rekenen vanaf de verzending van het formulier.
De door de analysetool Google Analytics gebruikte cookies hebben de volgende levensduur:
_ga: 2 jaar
_gid: 24 uur
_gat: 1 minuut

 

GEHEIMHOUDING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens die door de site www.plaimont.com verzameld worden, zijn uitsluitend bestemd voor de firma PLAIMONT PRODUCTEURS en worden uitsluitend geëxploiteerd in het kader van het in het formulier geformuleerde verzoek.
In geen geval worden de via de formulieren ingevoerde en verzonden gegevens doorgegeven, verhuurd of verhandeld aan derden, met uitsluiting van de transporteurs die de bestellingen bezorgen.

De werknemers en toeleveranciers van PLAIMONT PRODUCTEURS ondertekenen een geheimhoudingsovereenkomst op grond waarvan ze verplicht zijn de geheimhouding van de gegevens in acht te nemen op straffe van sancties.

 

OPSLAGPLAATS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De hostingservers van de site zijn exclusief gelegen in Frankrijk, binnen de Europese Unie.
PLAIMONT PRODUCTEURS verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens door te geven aan een staat die geen lid is van de Europese gemeenschap.

 

VEILIGHEID VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De site is gehost op een beveiligde server.
Alle pagina’s zijn opgemaakt in de beveiligde modus HTTPS, TLS 1.2 / RSA 2048 bits (SHA256withRSA). Dit is een beveiligingsprocedure waarmee de inhoud van de communicatie tussen browser en databaseservers gecodeerd wordt. Op deze manier wordt voorkomen dat via de formulieren ingevoerde en verzonden persoonsgegevens bij doorzending eenvoudig gelezen kunnen worden door derden.

Het doorzenden of opslaan van persoonsgegevens is echter nooit volledig onfeilbaar. Derhalve verbindt de firma PLAIMONT PRODUCTEURS zich ertoe in geval van uitlekken van gegevens, haar crisisbeleid toe te passen.

 

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De juridische en IT-diensten zijn gezamenlijk Functionaris voor Gegevensbescherming van de firma PLAIMONT PRODUCTEURS. Ze hebben in het bijzonder tot taak de conformiteit van de activiteit van de firma met het nieuwe Europese wetgevingskader van de AVG te waarborgen, samen te werken met de controleautoriteit en in te staan voor de veiligheid van de verzamelde gegevens.

U kunt contact met hem opnemen via het contactformulier of door te schrijven naar:

PLAIMONT PRODUCTEURS
Délégué à la Protection des Données – Service Juridique
199 Route de Corneillan, 32400 Saint Mont, Frankrijk

 

RECHT OP TOEGANG, RECTIFICATIE OF VERWIJDERING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig de Franse privacywet “Wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978”, als gewijzigd, en de Europese Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) heeft u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen door het contactformulier te gebruiken of een brief te sturen aan PLAIMONT PRODUCTEURS, 199 Route de Corneillan, 32400 Saint Mont, FRANKRIJK.

Gebruikers hebben tevens het recht een klacht in te dienen bij de CNIL [Franse nationale commissie voor informatietechnologie en vrijheid] https://www.cnil.fr/